Systemy zabezpieczenia antykorozyjnego wraz z farbą ogniochronną CHARFLAME

Farba podkładowa – farba ogniochronna pęczniejąca – farba nawierzchniowa