Płyty ogniochronne

Zastosowanie do budowy obiektów odpowiedniej struktury płyt ogniochronnych, stanowiących pasywną ochronę pożarową, wpływa bardzo istotnie na zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budownictwie.

Podczas pożaru elementy domu wykonane z takich materiałów dłużej zachowują nośność konstrukcji, hamują rozprzestrzenianie się ognia i tym samym zwiększają szanse na uratowanie ludzi i mienia.