Kable elektryczne

Przepusty kablowe na bazie:

– wełny mineralnej – łatwe w montażu m.in. ze względu na dopasowanie ich kształtu do wielkości szczelin przepustów, a także umożliwiające korektę ilości kabli przez przepust,

– mas, kitów i zapraw ogniochronnych (np. na bazie akryli, silikonów, cementów) – masy te łatwo odwzorowują kształty przekrojów przepustów i uszczelniają w nich wszelkie zakamarki. W zależności od zastosowania można je wykorzystywać indywidualnie oraz jako składnik w systemach (np. współpracujący z wełną mineralną, gdzie wełna wypełnia przejścia wewnątrz elementów, natomiast masa stanowi warstwę powłokową),

– poliuretanowych kształtek, bloczków i poduszek ogniochronnych, które wraz ze wzrostem temperatur pęcznieją, skutecznie uszczelniając przegrodę przed przedostawaniem się gazów pożarowych, dymów i ognia, a ponadto zachowują wysoką odporność mechaniczną. Ich zaletą jest możliwość uszczelnienia dużych powierzchniowo otworów, także jeśli mają one charakter tymczasowy (np. montaż i demontaż podczas przebudowy).

Skuteczność zastosowania takich rozwiązań warunkuje jednak ścisłe przestrzeganie wytycznych zawartych w dokumentacji ich producentów.

Wyświetlanie 1–10 z 24 wyników