Kołnierze ogniochronne

Dobrym rozwiązaniem zapewniającym odpowiednią klasę odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych, stosowanym głównie do uszczelniania rur z tworzyw sztucznych, są opaski i kołnierze ogniochronne.

Kołnierze ogniochronne zakładane są w prosty i szybki sposób na rurę, której przejście mają zabezpieczyć. Zewnętrzne osłony wykonane z nierdzewnej blachy stalowej przytwierdzane są do przegrody, przez którą dana instalacja przechodzi.

Warstwy pęczniejące stosowane w kołnierzach i opaskach ogniochronnych wykonane są najczęściej z materiału na bazie tzw. grafitu ekspandującego. Materiały te zaczynają pęcznieć w temp. ok. 140°C i mogą zwiększyć swoją objętość od kilkunastu nawet do kilkudziesięciu razy.

W warunkach pożaru zwiększają swoją objętość i zamykają przekrój rury, uniemożliwiając przedostanie ognia do sąsiedniego pomieszczenia.

Kasety pęczniejące najczęściej mocowane są po obu stronach w przypadku ścian i od spodu w przypadku stropu.

KOŁNIERZ PPC4 jest stosowany do uszczelniania rur palnych– plastikowych, rur metalowych lub plastikowych izolowanych syntetycznymi piankami izolacyjnymi, rur PVC z kablami elektrycznymi wewnątrz, rur w przejściach kombinowanych, przechodzących przez różnego rodzaju ściany lub stropy.
Klasa oporności ogniowej przejścia od EI 30 do EI 240.
Zakres średnic zewnętrznych dla Kołnierzy PPC4 od 15 mm do 400 mm.
Aprobata techniczna ITB AT-15-7725/2015.

Sposób montażu – aplikacja:
1. Sprawdź czy powierzchnia podłoża wokół rury jest płaska i wolna od nierówności, w razie potrzeby wygładź ją używając masę pęczniejącą
2. Usuń zawleczkę zabezpieczającą kołnierz i nałóż go na rurę.
3. Przeciągnij zawleczkę mocującą przez otwór i zaciągnij o 180⁰ do tyłu dla zamocowania
4. Przytwierdź cały kołnierz do muru za pomocą łączników
5. Szczelinę pomiędzy kołnierzem a otworem w ścianie:
– do 5mm wypełnij np. FLAME CABEL PASTA A,
– powyżej 5mm wypełnij zaprawą cementową.
6. Oznacz wykonane przejście METRYCZKĄ INFORMACYJNĄ.

Wyświetlanie 1–10 z 16 wyników