Opaski ogniochronne

Ogniochronna opaska pęczniejąca, bandaż ogniochronny.

Opaski ogniochronne zakłada się na rurę i wsuwa do wnętrza przegrody. Liczba warstw, ich długość oraz grubość zależą od średnicy oraz grubości ścianki zabezpieczanej rury oraz od oczekiwanej klasy odporności ogniowej.

Zasada działania bandaży ogniochronnych w przypadku wystąpienia pożaru – znajdujący się w nich materiał pęczniejący pod wpływem temperatury zwiększa swoją objętość i zgniata mięknącą rurę. Powoduje to zamknięcie obszaru, przez który ogień mógłby przedostać się do sąsiedniego pomieszczenia.

Opaski pęczniejące najczęściej montowane są w ścianie parami, po obu stronach ściany, lub pojedynczo w środku przegrody, a w przypadku stropu – pojedynczo w przegrodzie, choć również zdarza się mocowanie ich parami.

OPASKA PPW4 jest stosowana do uszczelniania rur palnych – plastikowych przechodzących przez różnego rodzaju ściany lub stropy.
Klasa oporności ogniowej przejścia od EI 30 do EI 240.
Zakres średnic zewnętrznych dla Opasek PPW4 od 40 mm do 160mm.
Aprobata techniczna: ITB AT-15-7725/2015.
Certyfikat zgodności: ITB-1733/W.

OPASKA MULTITUBE jest stosowana do uszczelniania rur palnych – plastikowych, rur metalowych lub plastikowych izolowanych syntetycznymi piankami izolacyjnymi, kabli pojedynczych i wiązek kabli , rur PEX przechodzących przez różnego rodzaju ściany lub stropy.
Klasa oporności ogniowej przejścia od EI30 do EI 240.
Zakres średnic zewnętrznych dla Opaski Multitube od 15 mm do 400 mm.
Aprobata techniczna: ETA-15/0511.
Oznaczenie: CE CARBO/001-15-09-2015.

Wyświetlanie 1–10 z 18 wyników