Natrysk ogniochronny

Do zabezpieczania konstrukcji stalowych przed ogniem możemy użyć warstwy izolacyjnej w postaci natrysków mas cementowych lub gipsowych wypełnionych lekkim materiałem porowatym (który może ekspandować w warunkach wysokiej temperatury), np. perlitem, wermikulitem lub mineralnymi materiałami włóknistymi.

Nakładane metodą natrysku ogniochronne tynki cementowe są prawdopodobnie najtańszym zabezpieczeniem konstrukcji stalowych przed ogniem.

Natrysk ogniochronny przeznaczony jest głównie do wewnętrznego zastosowania.
Dla zastosowań zewnętrznych warstwy natrysku muszą być dodatkowo zabezpieczane powłoką ochronną farby.

Wyświetlanie wszystkich 4 wyników