Farby, lakiery ogniochronne

Ogniochronne farby pęczniejące są nakładane w zestawach odpowiednio skomponowanych systemów malarskich.

Powłoka farby podkładowej (na stal galwanizowaną) lub odpowiedniej jakości podkładu antykorozyjnego (na stal czarną) decyduje o skuteczności zabezpieczenia antykorozyjnego malarskiego systemu ogniochronnego oraz zabezpiecza właściwa adhezję systemu do podłoża. Farba nawierzchniowa doszczelnia powłokę farby pęczniejącej, która z racji swojego składu chemicznego jest reaktywna z wodą (opady atmosferyczne, kondensacja).

Farby tworzące kolejne powłoki ogniochronnego systemu malarskiego muszą być dobrane tak, aby były kompatybilne. Właściwa przyczepność warstwy podkładu do podłoża oraz farby pęczniejącej do warstwy podkładowej jest warunkiem krytycznym utrzymania wytworzonej w czasie pożaru warstwy izolacyjnej na powierzchni elementów stalowych. Natomiast powłoka nawierzchniowa w tych warunkach nie może ograniczać formowania się właściwej grubości warstwy izolacyjnej. Konieczne jest, aby cały zestaw farb systemu ogniochronnego był zaakceptowany przez producenta farby pęczniejącej.