Przepusty instalacyjne ogniochronne

Według obowiązującego prawa, każdy budynek powinien posiadać odpowiedni poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W tym celu stosuje się cały szereg artykułów, chroniących przed pożarem, powodujących jego zagaszenie lub spowalniających rozprzestrzenianie.

W ofercie naszej firmy znaleźć można bogaty wybór produktów, dzięki którym stworzyć można dowolne instalacje
ogniochronne. Są to najczęściej:
– opaski – stosuje się je najczęściej w celu zabezpieczenia palnych rur,
– farby, którymi maluje się kable elektryczne w celu skutecznej izolacji w przypadku pożaru,
– masy pęczniejące – przeznaczone do wąskich przejść między pomieszczeniami,
– specjalne kratki wentylacyjne – spowalniają rozprzestrzenianie się ognia między pokojami oraz kondygnacjami,
– systemy przepustów kombinowanych – w tym np. masa akrylowa czy pianka poliuretanowa,
– ogniochronne materiały montażowe.