Kratki wentylacyjne ogniochronne

Pęczniejąca kratka wentylacyjna – jest to ochronna kratka przeciwpożarowa – pęczniejąca

Przeciwpożarowe kratki ogniochronne wykonane są z materiału ekspandującego pod wpływem temperatury powyżej 140 stC. Pęczniejące wkłady podczas pożaru zamykają otwór wentylacyjny, nie dopuszczając do rozprzestrzeniania się ognia i dymu.

Sytuacje w których stosujemy kratki jako zabezpieczenie ogniochronne:
– zapobieganie przedostawania się ognia przez kanały wentylacyjne
– ochrona przed przenikaniem kanałami wentylacyjnymi gazów powstałych przy pożarach
– stosowane są w drzwiach przeciwpożarowych i ścianach

Wyświetlanie wszystkich 6 wyników