Rury niepalne

Przestrzenie przepustów pomiędzy rurą a ścianą lub stropem, przez które przechodzą rury niepalne wymagają zabezpieczenia izolującym elementem niepalnym (wełna mineralna, mieszanki mineralne), natomiast powierzchnie rur powleka się pęczniejącą farbą ogniochronną.

Stosowane mogą być tylko technologie wykorzystujące dopuszczone do obrotu materiały ogniochronne, posiadające aprobaty techniczne.

Wyświetlanie 1–10 z 23 wyników

 • . Flame Cabel Pasta I, op.10kg

  Pasta przeznaczona do ogniochronnego zabezpieczania rur stalowych lub żeliwnych bez izolacji, przechodzących poprzez przegrody ognioodporne stropy lub ściany oraz do uszczelniania rur palnych o małych średnicach do 40 mm w klasie odporności ogniowej do EI 120. Zabezpieczenie ogniochronne rur metalowych uzyskuje się poprzez pomalowanie ich Flame Cabel Pasta I na wymaganą grubość i długość na zewnątrz powierzchni rury. Pasta zachowuje elastyczność eksploatacyjną i reaguje już w temperaturze powyżej 120°C. Klasa środowiska pracy Z1,Z2.

  Zapytaj o cenę

  Czytaj dalej
  Quick View
 • FLAMMOTECT-A Farba

  Ogniochronna farba o działaniu endotermicznym stosowana do przeciwpożarowego zabezpieczenia przejść instalacyjnych kabli (tras kablowych) i rur oraz przejść mieszanych. 

  Opakowanie
  12,5 kg pojemniki z tworzywa sztucznego

  Czytaj dalej
  Quick View
 • FLAMMOTECT-A Masa szpachlowa

  Ogniochronna masa szpachlowa o działaniu endotermicznym stosowana do przeciwpożarowego zabezpieczenia przejść instalacyjnych, kabli i rur oraz przejść mieszanych.

  Opakowanie
  12,5 kg pojemniki z tworzywa sztucznego
  310 ml tuby

  Czytaj dalej
  Quick View
 • Masa akrylowa uszczelniająca PYROPLEX® AC4, op.600ml

  Pęczniejąca akrylowa masa uszczelniająca  AC4 jest przeznaczona do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych i uszczelniania: szczelin dylatacji w przegrodach budowlanych, stanowiących oddzielenia przeciwpożarowe. w klasie odporności ogniowej EI 120. Ma również zastosowanie w przejściach rurowych, kablowych i kombinowanych przejściach instalacyjnych wewnątrz pomieszczeń. Można ją stosować do wypełnień punktowych na obwodzie ościeżnic drzwi i okien, w miejscach, które wymagają zachowania szczelności ogniowej oraz w niewielkich spoinach między przegrodami ogniowymi.

  Klasa odporności ogniowej EI 120.

  Czytaj dalej
  Quick View
 • mcr POLYLACK F ogniochronna farba pęczniejąca EI 120, op. 6 kg

  POLYLACK F jest farbą pęczniejącą

  Przeznaczenie:
  – uszczelnianie szczelin budowlanych i dylatacji
  – uszczelnianie przejść pojedynczych kabli, wiązek kabli, korytek kablowych
  – uszczelnianie przejść kombinowanych – kable, rury, peszle
  – uszczelnianie płyt warstwowych
  – uszczelnianie rur niepalnych i niepalnych w izolacji

  Opakowania
  wiaderkach 12,5 kg i 6 kg.

  Czytaj dalej
  Quick View
 • mcr POLYLACK F ogniochronna farba pęczniejąca EI 120, op.12,5kg

  POLYLACK F jest farbą pęczniejącą

  Przeznaczenie:
  – uszczelnianie szczelin budowlanych i dylatacji
  – uszczelnianie przejść pojedynczych kabli, wiązek kabli, korytek kablowych
  – uszczelnianie przejść kombinowanych – kable, rury, peszle
  – uszczelnianie płyt warstwowych
  – uszczelnianie rur niepalnych i niepalnych w izolacji

  Opakowania
  wiaderkach 12,5 kg i 6 kg.

  Czytaj dalej
  Quick View
 • mcr POLYLACK K, ognioochronna pasta pęczniejąca EI 120, op.12,5kg

  MCR Polylack K jest pęczniejącą masą w postaci gęstej szpachli.

  przeznaczenie:

  • produkt uzupełniający do farby mcr Polylack F, pełniący funkcję masy wypełniającej i uszczelniającej
  • uszczelnianie ogniochronne przejść pojedynczych kabli, wiązek kabli, korytek i drabinek kablowych
  • uszczelnianie ogniochronne przejść kombinowanych – kable, rury, peszle
  • uszczelnianie ogniochronne rur niepalnych i niepalnych w izolacji

  Klasa odporności ogniowej do EI 120.

  Czytaj dalej
  Quick View
 • mcr POLYLACK KG – ogniochronna pasta pęczniejąca z grafitem, op.12,5kg

  przeznaczenie:

  • uszczelnianie ogniochronne pojedynczych kabli i wiązek kabli do Ø100 mm
  • uszczelnianie ogniochronne rur niepalnych w izolacji palnej do Ø160 mm
  • uszczelnianie ogniochronne rur palnych do Ø50 mm
  • uszczelnianie ogniochronne kabli w peszlu do Ø160 mm

  Klasa odporności ogniowej do EI 120.

  Czytaj dalej
  Quick View
 • PYRO-SAFE CT ML

  System przejść instalacyjnych kabli przez lekkie ściany działowe i ściany masywne.

  Klasa odporności ogniowej
  EI 30 – EI 120 zgodnie z EN 13501-2

  Czytaj dalej
  Quick View
 • PYRO-SAFE NOVASIT BM zaprawa ogniochronna; opak. 20kg
  Czytaj dalej
  Quick View