Polecane produkty

Wyświetlanie 31–36 z 36 wyników

 • ROCKLIT płyta wełny niepalnej, 1000 x 600 x 60mm, opak. 2,4 m2

  Klasa reakcji na ogień:  A1
  Gęstość: > 150 kg/m3               Grubość płyty:   60mm
  Cena za 1 op. 2,4 m2
   Opakowanie zawiera:   4 płyty, wymiar 1000x600x60 mm

  Czytaj dalej
  Quick View
 • STEELGUARD 564 -farba ogniochronna, pęczniejąca, kolor biały mat – op. 20L
  Czytaj dalej
  Quick View
 • Uniepal-Drew Aqua Kolor – lakier ogniochronny do drewna

  Lakier impregnacyjny do drewna

  • ETA-18/0491
  • Dostępne kolory: szary, zielony, pinia, niebieski, kasztan, palisander, sosna, orzech, biały, mahoń
  • Dostępne opakowania 0,75l ;  2,5l ;  10l
  • Wodorozcieńczalny
  • Do wykończenia drewnianych płyt pochodzenia krajowego, płyt OSB sklejki i materiałów drewnopochodnych
  • Zastosowanie wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz zewnętrznych powierzchni budynku
  • Nie należy stosować do drewna egzotycznego
  • Elementy drewniane i płyty OSB pokryte lakierem o grubości min.12mm traktowane są jako niezapalne (B-S1.D0)
  Czytaj dalej
  Quick View
 • Uszczelniacz akrylowy – BOSTIK FP Intumescent Acoustic Acrylic 310-600ml

  Bostik FP310 INTUMESCENT ACOUSTIC ACRYLIC
  to jednoskładnikowy uszczelniacz akrylowy, przeznaczony do wykonywania zabezpieczeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia i dymu przez złącza i otwory w ścianach/stropach przeciwpożarowych, w tym przez otwory wykonane w celu poprowadzenia instalacji w budynku. Bostik FP310 INTUMESCENT ACOUSTIC ACRYLIC po ogrzaniu rozszerza się, tworząc skuteczne uszczelnienie chroniące przed ogniem, dymem i gazem. Pod wpływem działania warunków atmosferycznych produkt wiąże i utwardza się, zachowując elastyczność i zdolność kompensacji ruchów złącza. Aktywacja następuje przy temperaturze około 180°C, gdy produkt pęcznieje i zwiększa swoją objętość. W przypadku wystawienia na działanie ognia uszczelniacz Bostik FP310 INTUMESCENT ACOUSTIC ACRYLIC zapewnia efektywne uszczelnienie ognioodporne, ulegając zwęgleniu. Masa uniemożliwia przedostawanie się ognia i dymu nawet przez 4 h.

  ZASTOSOWANIA

  Uszczelniacz FP310 INTUMESCENT ACOUSTIC ACRYLIC jest stosowany w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia i dymu przez złącza i otwory w przegrodach przeciwpożarowych, w tym przez otwory zaprojektowane w celu poprowadzenia instalacji. Produkt pozwala zachować parametry akustyczne ścian i stropów. Może być stosowany do większości powierzchni, w tym do: betonu, materiałów murowych, stali, płyt gipsowych, tworzyw sztucznych oraz większości materiałów nieporowatych. Do zastosowań w połączeniu z np. kołnierzami Bostik FP330 Pipe Collar, opaskami FP340 Pipe Wrap oraz z płytą Bostik FP320 Fire Batt.

  WŁAŚCIWOŚCI 

  • Przebadany na zgodność z normą PN-EN 1366-3 i PN-EN 1366-4
  • Oznakowanie CE wg ETAG 026-2 i 3
  • Ognioodporność do 4 h (ocena wykonana po upływie 1 miesiąca od aplikacji – czas niezbędny do pełnego związania i utwardzenia się uszczelniacza)
  • Zdolność kompensacji ruchów złącza do 12,5%
  • Wygodna aplikacja i proste wykończenie (możliwość uzyskania równej powierzchni)
  • Możliwość malowania większością farb wodnych i alkidowych
  • Łatwe czyszczenie
  • Krótki czas wiązania (suchy w dotyku po 1 h)
  • Bezpieczny dla zdrowia (niska zawartość lotnych związków organicznych – klasa A+ oraz EMICODE EC1 Plus)
  • Zgodny z wymogami protokołu M1
  • Długi czas przydatności do użycia (18 miesięcy)

  SPOSÓB UŻYCIA 

  • Powierzchnie instalacji oraz powierzchnie boczne i czołowe otworu odkurzyć i oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń.
  • W przypadku instalacji w płytach gipsowo-kartonowych odkryte krawędzie płyty w otworze można zwilżyć wodą lub zagruntować roztworem 1:1 masy FP310 INTUMESCENT ACOUSTIC ACRYLIC rozcieńczonej wodą, ma to na celu zwiększenie przyczepności uszczelniacza i uniknięcia nadmiernego skurczu spoiny.
  • W celu zapewnienia właściwego przekroju spoiny (stosunku szerokości do głębokości złącza) oraz w celu zredukowania skurczu w czasie utwardzania masę stosować z odpowiednimi materiałami podkładowymi, wypełniającymi przepust/złącze, tj. wełna skalna lub sznur dylatacyjny.
  • Ww. materiały dociąć (wełna skalna) lub dobrać (sznur dylatacyjny) na rozmiar odpowiednio przekraczający szerokość złącza, tak by zapewnić ciasne pasowanie podkładu w szczelinie.
  • Zapewnić właściwą proporcję szerokości do głębokości złącza, przewidzianego do wypełnienia masą (minimalna głębokość i maksymalna szerokość są podane w instrukcji montażu FP310 INTUMESCENT ACOUSTIC ACRYLIC).
  • Wypełnić złącze, szczelinę masą na wymaganą głębokość.
  • Masę nakładać dokładnie i szczelnie, by uniknąć zamknięcia w niej pęcherzyków powietrza.
  • Powierzchnię wygładzić zwilżoną szpachelką lub pędzlem.
  • W razie potrzeby pomalować.
  • Ręce i narzędzia myć wodą z mydłem zaraz po zakończeniu pracy.
  • Przed zastosowaniem zapoznać się z instrukcją montażu oraz dokumentem ETA, aby upewnić się, czy możliwe będzie uzyskanie zamierzonej odporności ogniowej.

  IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA

  Uszczelnienie z jednej strony na głębokość ≥ 12 mm Rw 62 dB

  Uszczelnienie z dwóch stron na głębokość ≥ 12 mm Rw > 62 dB

   

  Opakowanie:
  – opak 310ml
  – rękaw z folii aluminiowej 600 ml

  Czytaj dalej
  Quick View
 • WYPEŁNIACZ PĘCZNIEJĄCY – MASA Z GRAFITEM, mcr POLYLACK KR W TUBIE 310 M
  Czytaj dalej
  Quick View
 • Zaprawa przeciwpożarowa BOSTIK FP 370 FIRESEAL MORTAR 15kg

   

  Bostik FP370 FIRESEAL MORTAR
  to suchy biały proszek na bazie związków organicznych. Po zmieszaniu z wodą związki te tworzą zaprawę umożliwiającą wykonywanie uszczelnień przeciwpożarowych, odpornych na wysoką temperaturę. Zaprawa uniemożliwia rozprzestrzenianie się ognia i dymu przez otwory w ścianach i podłogach przeciwpożarowych, w tym także przez otwory powstałe wokół przepustów instalacyjnych. Podczas utwardzania Bostik FP370 FIRESEAL MORTAR nieznacznie się rozpręża, zapewniając szczelne przyleganie i bardzo dobre uszczelnienie przepustów instalacyjnych oraz otworów. Po utwardzeniu zaprawę Bostik FP370 FIRESEAL MORTAR można szlifować, a także wiercić w niej otwory. Po całkowitym wyschnięciu zaprawa ma kolor zbliżony do białego. W razie potrzeby można ją malować. Zaprawa Bostik FP370 FIRESEAL MORTAR zapewnia ponadto utrzymanie parametrów projektowych w zakresie akustyki.

  ZASTOSOWANIA

  Zaprawa Bostik FP370 FIRESEAL MORTAR służy do przywracania odporności ogniowej ścian elastycznych, sztywnych oraz stropów w miejscach przejść instalacji, tj. rur niepalnych w izolacji oraz bez izolacji, rur palnych, przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz tras kablowych.

  WŁAŚCIWOŚCI

  • Przebadana na zgodność z normą PN-EN 1366-3
  • Oznakowanie CE wg ETAG 026-2
  • Ognioodporność do 4 h (po upływie 1 miesiąca od aplikacji – czas niezbędny do pełnego związania i utwardzeniu się zaprawy)
  • Do stosowania w stropach i ścianach z betonu, cegieł, keramzytu, stali, płyt gipsowo-kartonowych itp.
  • Nadaje się do użycia w przypadku pojedynczych przewodów, wiązek przewodów, tras kablowych, drabinek kablowych oraz rur: stalowych, miedzianych, typu alupex, z tworzyw sztucznych, a także kanałów wentylacyjnych
  • Wysoka odporność mechaniczna (wykazuje wysokie właściwości nośne bez konieczności zbrojenia)
  • Bez potrzeby gruntowania podłoża (za wyjątkiem elementów metalowych, mających kontakt z zaprawą, które należy zabezpieczyć przed korozją)
  • Zapewnia bardzo gładką powierzchnię
  • Maksymalny czas wiązania do 1 h (w zależności od temperatury, proporcji mieszania i grubości)
  • Bezpieczna dla zdrowia (niska zawartość lotnych związków organicznych – klasa A+ oraz EMIODE EC1 Plus)
  • Nie stosować do montażu drzwi i połączeń ruchomych

  SPOSÓB UŻYCIA

  • Powierzchnie wokół otworu odkurzyć i oczyścić z wszelkich pozostałych zanieczyszczeń.
  • W celu poprawy przyczepności powierzchnie można zwilżyć wodą za pomocą rozpylacza.
  • Jeżeli uszczelnienie wykonane z zaprawy ma mieć właściwości nośne, zapoznać się z informacjami zawartymi w pkt. „Właściwości nośne (strop)” w niniejszej karcie.
  • Rury metalowe bez izolacji, które przechodzą przez uszczelnienie, należy zabezpieczyć przed korozją za pomocą dedykowanych do tego celu środków.
  • W przypadku wykonywania uszczelnień w ścianach lekkich z płyt gipsowo-kartonowych zaprawę należy aplikować po obu stronach przegrody.
  • W przypadku wykonywania uszczelnień w przegrodach masywnych uszczelnienie można przewidzieć po jednej stronie konstrukcji lub pomiędzy.
  • W przypadku stosowania zaprawy w stropach strunowych uszczelnienie przeciwpożarowe należy wykonać także w pustej przestrzeni występującej obok. Upewnić się, czy pod zagłębieniem, w którym umieszczona zostanie zaprawa, zapewniona jest odpowiednia grubość betonu. Jeśli nie, to zagłębienia o kształcie rurowym należy wypełnić wełną kamienną, której grubość powinna odpowiadać grubości płyty stropowej. Ewentualnie wykonać uszczelnienie przeciwpożarowe po obu stronach stropu.
  • Jeśli będzie to konieczne, wykonać dodatkową przegrodę z wełny kamiennej w celu uzyskania wymaganej grubości zaprawy. Sprawdzić, czy wszelkie szczeliny pomiędzy płytą z wełny a przegrodą zostały dobrze uszczelnione. W tym celu użyć uszczelniacz akrylowy Bostik FP310 INTUMESCENT ACOUSTIC ACRYLIC.
  • W celu przygotowania zaprawy do użycia wlać czystą wodę do odpowiedniej wielkości naczynia i dosypać zaprawę do uzyskania wymaganej konsystencji. Mieszać powoli i równomiernie, do czasu całkowitego rozmieszania wszelkich grud i uzyskanie jednorodnej konsystencji. Zawsze dodawać zaprawę do wody!
  • Po uzyskaniu żądanej konsystencji wylać zaprawę lub nałożyć kielnią, by szczelnie i całkowicie wypełniła przestrzeń wokół instalacji. Następnie docisnąć, by uwolnić zamknięte w zaprawie pęcherzyki powietrza. Zaprawę nakładać do uzyskania wymaganej grubości.
  • Przed zastosowaniem zapoznać się z dokumentem ETA, aby upewnić się, czy możliwe będzie uzyskanie zamierzonej odporności ogniowej.

  DOKUMENTACJA

  – ETA 19/0387 – EC certyfikat 0843-CPR-0525

  – Deklaracja właściwości użytkowych 615213-21-08-1

  – Instrukcja stosowania zaprawy Bostik FP370 FIRESEAL MORTAR

  – Karta charakterystyki

  OKRES TRWAŁOŚCI

  Praktycznie bez ograniczeń pod warunkiem przechowywania fabrycznie zamkniętych opakowań, w temperaturze od +5 do +30°C.

  WŁAŚCIWOŚCI NOŚNE (STROP)

  Zaprawa Bostik FP370 FIRESEAL MORTAR została poddana testom w zakresie udarności i obciążenia skupionego, jakim podlegają podłogi zgodnie z ETAG 026-2 i EOTA TR001 pkt. 2. Testy przeprowadzono na warstwie zaprawy o minimalnej dozwolonej grubości 100 mm. Zgodnie z uzyskanymi wynikami, podanymi poniżej, zbrojenie zaprawy nie jest wymagane. Tym niemniej, niezwykle istotne jest dokładne odkurzenie powierzchni otworu za pomocą szczotki i usunięcie wszelkich luźnych cząstek, a także zmycie wszelkich zanieczyszczeń czystą wodą. Dobre nawilżenie wodą powierzchni otworu przed zastosowaniem zaprawy poprawi jej przyczepność. Nie stosować zaprawy Bostik FP370 FIRESEAL MORTAR na betonie poddanym obróbce powierzchniowej. Zaprawę wymieszać z wodą w proporcji ok. 2:1, tak by uzyskać gęstą, a zarazem rozlewną masę. Zaprawa uzyskuje maksymalną nośność po 28 dniach od aplikacji.

  IZOLACJA AKUSTYCZNA

  Zaprawa Bostik FP370 FIRESEAL MORTAR została poddana testom zgodnie z EN ISO 10140-2:2010.

   

  Czytaj dalej
  Quick View