Bostik-FP-370-FIRESEAL-MORTAR

Zaprawa przeciwpożarowa BOSTIK FP 370 FIRESEAL MORTAR 15kg

 

Bostik FP370 FIRESEAL MORTAR
to suchy biały proszek na bazie związków organicznych. Po zmieszaniu z wodą związki te tworzą zaprawę umożliwiającą wykonywanie uszczelnień przeciwpożarowych, odpornych na wysoką temperaturę. Zaprawa uniemożliwia rozprzestrzenianie się ognia i dymu przez otwory w ścianach i podłogach przeciwpożarowych, w tym także przez otwory powstałe wokół przepustów instalacyjnych. Podczas utwardzania Bostik FP370 FIRESEAL MORTAR nieznacznie się rozpręża, zapewniając szczelne przyleganie i bardzo dobre uszczelnienie przepustów instalacyjnych oraz otworów. Po utwardzeniu zaprawę Bostik FP370 FIRESEAL MORTAR można szlifować, a także wiercić w niej otwory. Po całkowitym wyschnięciu zaprawa ma kolor zbliżony do białego. W razie potrzeby można ją malować. Zaprawa Bostik FP370 FIRESEAL MORTAR zapewnia ponadto utrzymanie parametrów projektowych w zakresie akustyki.

ZASTOSOWANIA

Zaprawa Bostik FP370 FIRESEAL MORTAR służy do przywracania odporności ogniowej ścian elastycznych, sztywnych oraz stropów w miejscach przejść instalacji, tj. rur niepalnych w izolacji oraz bez izolacji, rur palnych, przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz tras kablowych.

WŁAŚCIWOŚCI

 • Przebadana na zgodność z normą PN-EN 1366-3
 • Oznakowanie CE wg ETAG 026-2
 • Ognioodporność do 4 h (po upływie 1 miesiąca od aplikacji – czas niezbędny do pełnego związania i utwardzeniu się zaprawy)
 • Do stosowania w stropach i ścianach z betonu, cegieł, keramzytu, stali, płyt gipsowo-kartonowych itp.
 • Nadaje się do użycia w przypadku pojedynczych przewodów, wiązek przewodów, tras kablowych, drabinek kablowych oraz rur: stalowych, miedzianych, typu alupex, z tworzyw sztucznych, a także kanałów wentylacyjnych
 • Wysoka odporność mechaniczna (wykazuje wysokie właściwości nośne bez konieczności zbrojenia)
 • Bez potrzeby gruntowania podłoża (za wyjątkiem elementów metalowych, mających kontakt z zaprawą, które należy zabezpieczyć przed korozją)
 • Zapewnia bardzo gładką powierzchnię
 • Maksymalny czas wiązania do 1 h (w zależności od temperatury, proporcji mieszania i grubości)
 • Bezpieczna dla zdrowia (niska zawartość lotnych związków organicznych – klasa A+ oraz EMIODE EC1 Plus)
 • Nie stosować do montażu drzwi i połączeń ruchomych

SPOSÓB UŻYCIA

 • Powierzchnie wokół otworu odkurzyć i oczyścić z wszelkich pozostałych zanieczyszczeń.
 • W celu poprawy przyczepności powierzchnie można zwilżyć wodą za pomocą rozpylacza.
 • Jeżeli uszczelnienie wykonane z zaprawy ma mieć właściwości nośne, zapoznać się z informacjami zawartymi w pkt. „Właściwości nośne (strop)” w niniejszej karcie.
 • Rury metalowe bez izolacji, które przechodzą przez uszczelnienie, należy zabezpieczyć przed korozją za pomocą dedykowanych do tego celu środków.
 • W przypadku wykonywania uszczelnień w ścianach lekkich z płyt gipsowo-kartonowych zaprawę należy aplikować po obu stronach przegrody.
 • W przypadku wykonywania uszczelnień w przegrodach masywnych uszczelnienie można przewidzieć po jednej stronie konstrukcji lub pomiędzy.
 • W przypadku stosowania zaprawy w stropach strunowych uszczelnienie przeciwpożarowe należy wykonać także w pustej przestrzeni występującej obok. Upewnić się, czy pod zagłębieniem, w którym umieszczona zostanie zaprawa, zapewniona jest odpowiednia grubość betonu. Jeśli nie, to zagłębienia o kształcie rurowym należy wypełnić wełną kamienną, której grubość powinna odpowiadać grubości płyty stropowej. Ewentualnie wykonać uszczelnienie przeciwpożarowe po obu stronach stropu.
 • Jeśli będzie to konieczne, wykonać dodatkową przegrodę z wełny kamiennej w celu uzyskania wymaganej grubości zaprawy. Sprawdzić, czy wszelkie szczeliny pomiędzy płytą z wełny a przegrodą zostały dobrze uszczelnione. W tym celu użyć uszczelniacz akrylowy Bostik FP310 INTUMESCENT ACOUSTIC ACRYLIC.
 • W celu przygotowania zaprawy do użycia wlać czystą wodę do odpowiedniej wielkości naczynia i dosypać zaprawę do uzyskania wymaganej konsystencji. Mieszać powoli i równomiernie, do czasu całkowitego rozmieszania wszelkich grud i uzyskanie jednorodnej konsystencji. Zawsze dodawać zaprawę do wody!
 • Po uzyskaniu żądanej konsystencji wylać zaprawę lub nałożyć kielnią, by szczelnie i całkowicie wypełniła przestrzeń wokół instalacji. Następnie docisnąć, by uwolnić zamknięte w zaprawie pęcherzyki powietrza. Zaprawę nakładać do uzyskania wymaganej grubości.
 • Przed zastosowaniem zapoznać się z dokumentem ETA, aby upewnić się, czy możliwe będzie uzyskanie zamierzonej odporności ogniowej.

DOKUMENTACJA

– ETA 19/0387 – EC certyfikat 0843-CPR-0525

– Deklaracja właściwości użytkowych 615213-21-08-1

– Instrukcja stosowania zaprawy Bostik FP370 FIRESEAL MORTAR

– Karta charakterystyki

OKRES TRWAŁOŚCI

Praktycznie bez ograniczeń pod warunkiem przechowywania fabrycznie zamkniętych opakowań, w temperaturze od +5 do +30°C.

WŁAŚCIWOŚCI NOŚNE (STROP)

Zaprawa Bostik FP370 FIRESEAL MORTAR została poddana testom w zakresie udarności i obciążenia skupionego, jakim podlegają podłogi zgodnie z ETAG 026-2 i EOTA TR001 pkt. 2. Testy przeprowadzono na warstwie zaprawy o minimalnej dozwolonej grubości 100 mm. Zgodnie z uzyskanymi wynikami, podanymi poniżej, zbrojenie zaprawy nie jest wymagane. Tym niemniej, niezwykle istotne jest dokładne odkurzenie powierzchni otworu za pomocą szczotki i usunięcie wszelkich luźnych cząstek, a także zmycie wszelkich zanieczyszczeń czystą wodą. Dobre nawilżenie wodą powierzchni otworu przed zastosowaniem zaprawy poprawi jej przyczepność. Nie stosować zaprawy Bostik FP370 FIRESEAL MORTAR na betonie poddanym obróbce powierzchniowej. Zaprawę wymieszać z wodą w proporcji ok. 2:1, tak by uzyskać gęstą, a zarazem rozlewną masę. Zaprawa uzyskuje maksymalną nośność po 28 dniach od aplikacji.

IZOLACJA AKUSTYCZNA

Zaprawa Bostik FP370 FIRESEAL MORTAR została poddana testom zgodnie z EN ISO 10140-2:2010.

 

Opis produktu

ZAPRAWA BOSTIK FP 370 FIRESEAL MORTAR  – daje do 240 min

 • Przebadana zgodnie z najnowszą normą europejską EN 1366-3
 • Ognioodporność nawet do 4 godzin – 240 minut
 • Przeznaczona do stosowania w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych, ścianach masywnych, m.in. z betonu, cegieł itp., a także w stropach
 • Nadaje się do stosowania w przypadku przewodów, wiązek przewodów, tras kablowych, drabinek kablowych, rur: stalowych, miedzianych, typu alupex, z tworzywa sztucznego oraz kanałów wentylacyjnych
 • Wysoki poziom odporności mechanicznej; uszczelnienie wykazuje właściwości nośne bez konieczności wzmocnienia
 • Nadaje się do większości powierzchni, w tym: betonu, cegieł, keramzytu, stali, tworzywa sztucznego itp., nie nadaje się do montażu drzwi
 • Łatwe nakładanie, pozostawia bardzo gładkie wykończenie powierzchni
 • Pełne zastygnięcie w przeciągu 1 godzinyNa paletę wchodzą 63 worki/ 945 kg; opak. po 15kg

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Zaprawa przeciwpożarowa BOSTIK FP 370 FIRESEAL MORTAR 15kg”