charflame5

CHARFLAME farba ogniochronna do stali, op.25kg

  • do zabezpieczanie wewnętrznych konstrukcji stalowych
  • odporność ogniowa: do R90 dla belek i słupów o profilu otwartym oraz do R30 dla profili zamkniętych
  • dostępność: opakowanie 25kg
  • kolory: biały

Opis produktu

CHARFLAME Farba ogniochronna do stali

Farba CHARFLAME jest jednoskładnikową wodorozcieńczalną powłoką ognioochronną, wolną od alkilofenoli oksyetylenowych (APEO), przeznaczoną do zabezpieczania ogniochronnego wewnętrznych konstrukcji stalowych.

Jej celem jest utrzymanie odporności ogniowej i nośności konstrukcji stalowych do momentu ugaszenia pożaru lub ewakuacji budynku.

 

DANE TECHNICZNE:

Kolor Biały
Wykończenie Matowe
Zawartość części stałych 71 ± 2
Lotne związki organiczne Bez LZO, dyrektywa w sprawie emisji pochodzących z rozpuszczalników (dyrektywa Rady 1999/13/WE)
Zalecana grubość 350-550 µm suchej powłoki, w zależności od metody nakładania
Teoretyczne pokrycie 1 m2/ l przy grubości powłoki 696 µm lub 1 m2/ kg przy 497 µm
Metoda nakładania Natrysk bezpowietrzny, pędzel lub wałek
PH 8,0 ± 1
Temperatura zapłonu > 100 C
Ciężar właściwy 1,40 ± 0,05 kg/l
Kolejna warstwa Po 24 h w temp. 20 C i wilgotności 60 %
Odporność ogniowa R15, R30, R60 i R90 dla belek i słupów o profilu otwartym oraz R30 dla profili zamkniętych

 

Dostępność
opakowanie –  25 kg,
kolor biały

Dokumentacja techniczna
Europejska Aprobata Techniczna ETA 15/0146
Certyfikat zgodności
Deklaracja właściwości użytkowych

 

MONTAŻ

Przygotowana powierzchnia stalowa musi być czysta, sucha i wolna od smaru, oleju, kurzu i innych zanieczyszczeń,
które mogą uniemożliwić prawidłową przyczepność powłoki CHARFLAME do gruntu.

Powłoka jest dostarczana w stanie gotowym do użytku. Bezpośrednio przed nałożeniem powłokę należy dokładnie wymieszać mechanicznie.

Zalecanym sposobem nakładania jest natrysk bezpowietrzny, chociaż można również użyć pędzla lub wałka do małych powierzchni lub napraw.

Czyścić samą wodą i nigdy nie używać rozpuszczalnika.

W warunkach środowiskowych typu Y powłokę CHARFLAME można uszczelnić za pomocą warstwy nawierzchniowej określonej w aprobacie ETA.

Uszczelnienie musi być pełne i powłoka reaktywna CHARFLAME musi być całkowicie sucha i utwardzona przed nałożeniem warstwy nawierzchniowej.

Chronić powłokę CHARFLAME przed silnymi podmuchami wiatru i wysokimi temperaturami podczas nakładania, aby uniknąć szybkiego i nieprawidłowego schnięcia. W takich warunkach zaleca się małe powłoki. Czas schnięcia zależy od temperatury atmosferycznej, temperatury stali i występującego ruchu powietrza.

Kolejne nałożenie warstwy jest zalecane następnego dnia.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “CHARFLAME farba ogniochronna do stali, op.25kg”