Sale!
fs fps1

. FLAME STAL Fire Proof Solvent farba ogniochronna, opak. 20l

1,280.00 980.00 1,205.40

FARBA OGNIOCHRONNA PĘCZNIEJĄCA

Flame Stal Fire Proof Solvent to farba ogniochronna na bazie modyfikowanych żywic, tiksotropowa, jednoskładnikowa. Pod wpływem wysokich temperatur Flame Stal ulega spienieniu tworząc trwałą izolację termiczną, opóźniającą wzrost temperatury podłoża stalowego. Farbę nakłada się na powierzchnie uprzednio zabezpieczone przed korozją farbą podkładową lub na przygotowane do tego powierzchnie ocynkowane. System ogniochronny Flame Stal tworzy elastyczną i wytrzymałą mechanicznie ochronę , odporną na działanie wilgoci, wody kondensacyjnej oraz czynników atmosferycznych, w tym atmosfery przemysłowej Jako warstwa pęczniejąca w zestawach z odpowiednimi farbami podkładowymi i nawierzchniowymi jest stosowana do ognioochronnego zabezpieczania konstrukcji stalowych o profilach otwartych i zamkniętych pracujących na zewnętrz lub wewnątrz obiektów w tym powierzchni ocynkowanych. Przed przystąpieniem do stosowania systemu należy skonsultować się z Doradcą technicznym producenta lub dystrybutora farby. Zabezpieczenia ogniochronne mogą być wykonywane tylko przez przeszkolone firmy, które otrzymały lub posiadają ważną Licencje Wykonawcy Systemu Flame Stal Fire Proof Solvent.

Kategorie agresywności korozyjnej wg PN-ISO 12944 cz. 2 od C1 do C5M. Klasa odporności ogniowej wynosi od R-15 do R-90.

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:
Flame Stal® Fire Proof Solvent jest farbą pęczniejącą ogniochronną przeznaczoną do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych przed oddziaływaniem termicznym pożarów standardowych wg PN-EN 1363-1:2012. Zestaw farb Flame Stal® Fire Proof Solvent posiada Aprobatę Techniczną o nr AT-15-9175/2015 oraz certyfikat zgodności ITB-2260/W. Zabezpieczone ogniochronnie elementy mogą być stosowane wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz obiektów w warunkach oddziaływania czynników środowiskowych Z1, Z2, X, Y i zróżnicowanej kategorii korozyjności środowiska od C1 do C5 – I/M. Elementy stalowe lub stalowe ocynkowane zabezpieczone farbą Flame Stal® Fire Proof Solvent zostały zaklasyfikowane do klas odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2+A1 od R-15 do R-90.

ZALETY:
– Szybkoschnąca, pozwala na szybkie zakończenie prac aplikacyjnych.
– Doskonałe własności aplikacyjne i estetyczny wygląd powłoki.
– Zabezpieczenie ogniochronne do 1,5 godziny,
– Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych,
– Farba łatwa w aplikacji dostępnymi metodami na wytwórni i placu budowy.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoża stalowe i stalowe ocynkowane powinny być zabezpieczone odpowiednią farbą podkładową. Powierzchnia przed malowaniem właściwą farbą pęczniejącą Flame Stal® Fire Proof Solvent powinna być sucha, pozbawiona pyłów, tłuszczu i innych zanieczyszczeń.

ROZCIEŃCZANIE:
Przed aplikacją, farbę należy dokładnie wymieszać. Stosować rozcieńczalnik – Carboline 10 dla farb przeznaczonych do malowania hydrodynamicznego lub malowania ręcznego pędzlem lub wałkiem. Maksymalny dodatek rozcieńczalnika 3–5 % obj.

APLIKACJA:
Pędzel, wałek (małe powierzchnie), zalecamy natrysk hydrodynamiczny.
Uwaga: Flame Stal® Fire Proof Solvent jest farbą szybko schnącą zawierająca wypełniacze dające możliwość nakładania na mokro bardzo grubych warstw. Nie zaleca się malowanie powyżej grubości 2 mm na mokro gdyż niektórych przypadkach może to powodować wady powłokowe. Przy hydrodynamicznym nakładaniu cienkich warstw (grubości minimalne) należy je nakładać jednorazowo! Zaleca się nakładanie powłok nawierzchniowych zaraz po utwardzeniu farby Flame Stal® Fire Proof Solvent to jest w czasie od 12 do 48 godzin od chwili zakończenia malowania farbą Flame Stal® Fire Proof Solvent w zależności od grubości warstwy pęczniejącej i temperatury otoczenia. Farba pęczniejąca zaraz po wymalowaniu jest wrażliwa na działanie wody stojącej dlatego nie można jej narażać na jej działanie, w ciepłe letnie dni przelotne krótkie opady nie są szkodliwe ,na czas malowania w miesiącach deszczowych należy planować osłony od deszczu

PARAMETRY NATRYSKU HYDRODYNAMICZNEGO:
– średnica dyszy 0,48–0,53 mm
– ciśnienie do 15 MPa

WARUNKI PODCZAS PRAC MALARSKICH:
Prace malarskie powinny być wykonywane w dni pogodne (bez deszczu i mgły). – Warstwa z farby pęczniejącej powinna być aplikowana w temperaturze nie niższej niż +5°C. – Temperatura powierzchni musi być wyższa od punku rosy o co najmniej 3°C. – Maksymalna względna wilgotność powietrza 85 %. – Nakładanie kolejnej warstwy farby może być wykonywane po wyschnięciu warstwy poprzedniej. Carboline Polska Sp. z o.o. e-mail: farby@carboline.pl www.carboline.pl

WYBRANE PARAMETRY TECHNICZNE FARBY:
Gęstość, g/cm3 1,39±5% Zawartość substancji stałych % 79±2
Czas schnięcia powierzchniowego minuty: 30±10
LZO (VOC) (g/litr) 245

POMIAR GRUBOŚCI FARBY:
Grubość warstwy zasadniczej Flame Stal® Fire Proof Solvent zależy od wymaganej klasy odporności ogniowej konstrukcji, wskaźnika masywności oraz temperatury krytycznej stali i powinna być zgodna zgodnie z wytycznymi aprobaty AT-15-9175/2015. W trakcie nakładania farby wykonuje się pomiary warstwy tzw. „grzebieniem”. Ostateczny pomiar powłoki mierzy się urządzeniami elektronicznymi. Należy pamiętać o odjęciu grubości farby podkładowej od grubości uzyskanej z pomiarów. Nie nakładać farby nawierzchniowej, jeżeli grubość farby pęczniejącej uzyskana z pomiarów jest niezgodna z właściwą grubością wg aprobaty. Dodatkowe informacje dot. zastosowania systemu zawarte są w Karcie Technologicznej.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “. FLAME STAL Fire Proof Solvent farba ogniochronna, opak. 20l”