firelanz system

_Charpox FC Speed Primer -dwuskładnikowy podkład epoksydowy, op. 32,5kg

Szybkoschnący, dwuskładnikowy podkład epoksydowy typu „high-solid” zawierający fosforan cynku.

Zastosowanie
Antykorozyjna farba podkładowa stosowana do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych na stal oraz na odpowiednio przygotowane powierzchnie ocynkowane ogniowo.
Szybkoschnący podkład typu „high-solid” z niskim VOC, bez ołowiu i chromianów.
Przemalowywalna wszystkimi rozcieńczalnikowymi, dwuskładnikowymi farbami nawierzchniowymi Charpur FC .

Kolory
Jasnoszara i beżowa.

Opakowania
32,5 kg (wraz ze składnikiem B – utwardzaczem)

Zapytaj o cenę

Opis produktu

Szybkoschnący, dwuskładnikowy podkład epoksydowy typu „high-solid” zawierający fosforan cynku.
Zastosowanie
Właściwości
Antykorozyjna farba podkładowa stosowana do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych na stal oraz na odpowiednio przygotowane powierzchnie ocynkowane ogniowo. Szybkoschnący podkład typu „high-solid” z niskim VOC, bez ołowiu i chromianów.
Przemalowywalna wszystkimi rozcieńczalnikowymi, dwuskładnikowymi farbami nawierzchniowymi
Charpur FC .
Kolory
Jasnoszara i beżowa.
Opakowania
32,5 kg (wraz ze składnikiem B – utwardzaczem)
Składowanie
W oryginalnych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach: 2 lata. DANE TECHNICZNE
Zużycie
– teoretyczne: 0,16 kg/m2 przy 80 m suchej warstwy
– praktyczne: 0,24 kg/m2 przy 80 m suchej warstwy
Zalecana grubość warstwy
W zależności od sposobu aplikacji i potrzeb: 60 – 140 m.
80 m suchej warstwy odpowiada 105 m na mokro.
Stosunek mieszania
12 części wagowych – składnik A
1 część wagowa – składnik B
lub
13 części objętościowych – składnik A
2 części objętościowe – składnik B
Gęstość
1,5 – 1,6 kg / litr (zależnie od koloru)
Żywotność mieszaniny
przy 10°C ok. 6 godzin
przy 20°C ok. 3 godziny
przy 30°C ok. 2 godziny
Zawartość ciał stałych
– wagowo – ok. 83 %
– objętościowo – ok. 75 % (DIN 53219)
Temperatura zapłonu
Składnik A 28°C
Składnik B 30°C
Mieszanina A+B 28°C
Czasy schnięcia
według normy DIN 53150
– dla warstwy DFT 80 m i przy temp. 20°C
suchość TG 1 1 godzina
suchość TG 4 3 godziny
VOC
patrz Karty Charakterystyki produktu
Rozcieńczalnik
Rozcieńczalnik (Verdunnung) 224 lub 220.
STRONA 2 / 2 KARTA TECHNICZNA 1 / 2016
0
ODPORNOŚCI
Chemiczna
Atmosfery przemysłowe, rozcieńczone roztwory kwasów, zasad i soli, wiele rozpuszczalników. Nie stosować przy stałym zanurzeniu lub bardzo wysokiej wilgotności.
Mechaniczna
Wysoka odporność mechaniczna na udar.
Termiczna
Suche powietrze do 150°C UWAGI DOTYCZĄCE UŻYCIA
Przygotowanie powierzchni
Stal:
– obróbka strumieniowo-ścierna do stopnia Sa 21/2 (EN ISO 8501-1).
Powierzchnie ocynkowane ogniowo:
– odtłuścić, usunąć naloty soli cynkowych, omieść ścierniwem (sweeping). Dla zastosowań zewnętrznych bezwzględnie omieść ścierniwem (sweeping).
Zalecane systemy malarskie
Podkład: 1 – 2 x Charpox FC Speed Primer
Zalecane warstwy nawierzchniowe: Charpur FC HS Finish, Charpur FC HS one coat.
Aplikacja
Składnik A i B wymieszać dokładnie w podanym stosunku. Przygotować tylko tyle materiału,
ile możemy wypracować w podanym czasie żywotności mieszaniny.
Aplikować na czystą i suchą powierzchnię o temperaturze 3°C powyżej punktu rosy.
Nie aplikować poniżej +5°C i relatywnej wilgotności powietrza powyżej 80 %.
Przy niskich temperaturach dodać maks. 3 %, przy aplikacji pistoletem maks. 5 %
rozcieńczalnika – Verdunnung 224 lub 220.
Kolejne warstwy
Min. 1 godzina, maks. 3 miesiące – zależnie od temperatury i warunków schnięcia. W przypadku upływu długiego czasu do przemalowania i ekspozycji zewnętrznej (promienie UV), aby zapewnić przyczepność kolejnej warstwy, wymagane jest całkowite oczyszczenie powierzchni, ew. omieść ścierniwem. Naprawić powłoki zniszczone w wyniku długotrwałej ekspozycji zewnętrznej. W razie konieczności zalecamy wykonanie wymalowań próbnych.
Czyszczenie narzędzi
Używać do mycia rozcieńczalnik – Verdunnung 224 lub 220. W przypadku przerw w pracy należy przemyć narzędzia przed upływem czasu podanego jako żywotność mieszaniny.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “_Charpox FC Speed Primer -dwuskładnikowy podkład epoksydowy, op. 32,5kg”